Frequently asked questions

Tuntutan Kos Perubatan (Kecederaan Akibat Kemalangan)


Borang PA (Muka surat 3-5 harus diisikan oleh doktor yang terbabit) Borang E-Payment (untuk proses pembayaran balik) • Resit rasmi dari hospital atau klinik yang dilawati • Laporan berkenan dari pihak hospital • Laporan dari pihak polis • Salinan kad pengenalan (depan & belakang) • Salinan penyata bank
Tuntutan Kematian Akibat Kemalangan


Borang PA (Muka surat 3-5 harus diisikan oleh doktor yang terbabit) Borang E-Payment (untuk proses pembayaran balik) • Sijil kematian • Laporan dari pihak polis • Laporan bedah siasat • Sijil perkahwinan (Berkahwin) • Sijil kelahiran (Bujang) • Sijil faraid (Muslim) • Salinan kad pengenalan (depan & belakang) • Salinan penyata bank
Tuntutan Pendapatan Hospital (Kecederaan Akibat Kemalangan)


Borang E-Payment (untuk proses pembayaran balik) • Nota discharge dengan notasi diagnosis doktor • Laporan dari pihak polis • Salinan kad pengenalan (depan & belakang) • Salinan penyata bank
Tuntutan Hilang Keupayaan Kekal (Akibat Kemalangan)


Borang PA (Muka surat 3-5 harus diisikan oleh doktor yang terbabit) Borang E-Payment (untuk proses pembayaran balik) • Laporan dari pihak hospital • Laporan dari pihak polis • Gambaran angota badan yang cedera • Salinan kad pengenalan (depan & belakang) • Salinan penyata bank